เทคโนโลยีเครื่องฉายรังสีเอ๊กช์ CT Scan

3D Dental CT Scan

The Planmeaca ProMax 3D เป็นเครื่อง  X-Ray แบบล่าสุดที่นำมาใช้ที่ศูนย์ทันตกรรม  BIDC  เครื่อง3D CT Scan นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับลักษณะทางกายวิภาค
ของผู้ป่วย

Perfect field size for all needs

Planmeca ProMax 3D  นำเสนอภาพถ่าย X-Ray ได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด ผลิตภาพได้หลากหลายขนาด with one concept - ให้ขนาดภาพที่เหมาะสำหรับโครงสร้างกระดูกขากรรไกรตามความต้องการในการนำไปใช้ที่แตกต่างกัน


Planmeca ProMax 3D concept  ให้ทุกรายละเอียด ทั้งรายละเอียดเพียงเล็กน้อยไปจนถึงภาพกระดูกเต็มรูปหน้า    ความสามารถในการเลือกพื้นที่ในการถ่ายภาพ  ตามความต้องการในการใช้งานจริง  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาพถ่ายและยังลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับอีกด้วย

Complies with every imaging need

 • Planmeca ProMax 3D  ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
 • ทันตกรรมการผ่าตัดที่ทันสมัย 
 • The 3D CT Scan สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของตรวจวินิจฉัย รวมทั้ง การรักษารากฟัน, ทันตกรรมจัดฟัน, การทำรากเทียม, ทันตกรรมทั่วไปและการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร และวิเคราะห์ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร 
 • The Planmeca ProMax 3D models CT machine ที่มีทั้งหมด  สามารถเลือกขนาดการถ่ายภาพ ตามพื้นที่ที่ต้องการโดยไม่ต้องมีรังสีส่วนที่เกินนอกพื้นที่บริเวณอื่น
 • The Planmeca ProMax  เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เทคนิคการถ่ายภาพ 3 มิติ สามารถเข้าถึงได้ด้วยการอัพเกรดอย่างง่ายของa digital Planmeca ProMax.
 • Planmeca ProMax 3D CT x-ray machine  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายภาพสามมิติ

SCARA technology

 • เอกลักษณ์เฉพาะของ SCARA technology (มาตรฐานเดียวกับที่ใช้ใน Robot Arm) ช่วยให้รูปทรงเรขาคณิตในการก่อตัวของภาพถ่ายเป็นอิสระ 
 • เดือยข้อต่อ SCARA ARM ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถควบคุมรูปแบบการเคลื่อนไหวได้ตามต้องการ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพของภาพถ่าย

Flat panel for accurate images

 • ตัวรับภาพแบบ  direct deposit CsI semiconductor flat panel ให้ความถูกต้องแม่นยำ ปราศจากความผิดเพี้ยนของภาพ สำหรับการสร้างรูปแบบสามมิติ 
 • แตกต่างจาก  image intensifier sensors ที่ใช้เทคโนโลยีหลอดสุญญากาศแบบเก่า และมี focusing หลายขั้นตอน    flat panels สามารถอ่านข้อมูลภาพจากหน่วยความจำเพียงครั้งเดียว  โดยไม่มีความผิดเพี้ยนของรูปทรงเรขาคณิต ไม่สูญเสียความไวของแสง และ ไม่จำเป็นต้องมีการปรับเทียบบ่อยครั้ง จึงสามารถให้ภาพที่ถูกต้องแม่นยำ

Pulsed exposure

 • ในระหว่างการ scan  ถาพแต่ละภาพจะถูกสร้างโดย short X-ray pulse แทนการใช้รังสีอย่างต่อเนื่อง
 • เวลาที่ใช้ในการสแกนทั้งหมดอยู่ที่ 18 วินาที แต่เวลารับแสงที่เกิดขึ้นจริงใช้เวลาเพียง 3-12 วินาทีเท่านั้น ซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับลงได้ และฟอร์มผล  stroboscopic X-ray ซึ่งร่วมกับ shortened rotation scan  (เพียง 200 องศา) ช่วยเพิ่มคุณภาพความคมชัดให้แก่ภาพ

Graphical user interface guides the user

 • (GUI : การนำเอารูปภาพหรือสัญลักษณ์มาใช้ในการสื่อความหมายระหว่างผู้ใช้กับตัวโปรแกรม)
 • จอแสดงผล TFT แบบสีสมบูรณ์ และ  graphical user interface (GUI) บนเครื่อง CT scan เป็นแนวทางในการดำเนินงานกับข้อความและสัญลักษณ์กราฟิกที่ชัดเจน
 • การตั้งค่าการแสดงผลทั้งหมดจะถูกจัดเป็นกลุ่มตามตรรกะเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการถ่ายภาพรวดเร็วขึ้น และยังช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้แม่นยำอีกด้วย

Romexis software

The Planmeca Romexis 3D Explorer ซอฟแวร์ภาพ 3 มิติ ที่ใช้ในเครื่อง Planmeca ProMax 3D CT Scan ช่วยให้ภาพมีความยืดหยุ่นในทั้ง 3 องค์ประกอบ ภาพรอบแกน, ภาพตัดขวาง, และระนาบซ้ายขวา

ซอฟแวร์นี้มีคุณสมบัติในการแบ่งองค์ประกอบภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มโครงสร้างการออกแบบ และให้ภาพสามมิติแบบ real-time ในมุมที่ต้องการ  การแสดงผลแบบสามมิติให้มุมมองที่สมจริงของครงสร้างทางกายวิภาค