เครื่องฉายรังสีเอ็กซ์

ที่คลินิกทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เราเตรียมเครื่องฉายรังสีเอ็กซ์ และระบบประมวลผลฟิล์มไว้ ที่คลินิกของเราอย่างพรั่งพร้อม ซึ่งทำให้คนไข้ทุกคนที่มารับบริการได้ทราบถึงวิธีการรักษาที่ถูกต้อง และเหมาะสมตั้งแต่ครั้งแรกที่มา

  • การฉายรังสีเอ็กซ์แบบทั้งปากและแบบด้านข้างศรีษะ ( Paromamic and cephalometric X-ray Machine )
  • การฉายรังสีเอ็กซ์ภายในช่องปาก ( Intra-oral X-ray Machines )
  • เครื่อง 3D CT Scan

เครื่องฉายรังสีเอ๊กซ์สำหรับการถ่ายภาพรังสี ฟัน กระดูกรองรับฟัน ใบหน้าและ กระโหลกศีรษะ

เครื่องฉายรังสีเอ๊กซ์สำหรับการถ่ายภาพรังสี ระบบดิจิตอล

BIDC เป็นคลินิกแห่งแรกในประเทศไทยที่ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ของ Planmeca ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และแพร่หลายมากในสหรัฐ และยุโรป เนื่องจากเครื่องชนิดนี้ มี laser bean ถึง 3ชุด ที่จะใช้ในการถ่าย เอ็กซเรย์ของแต่ละครั้ง ทำให้ได้ภาพรังสีที่ชัดเจนกว่าเครื่องอื่นๆ อีกทั้งบริมาณรังสีที่คนไข้ได้รับจะลดลงถึง 80% ของเครื่องรุ่นอื่นๆ นอกจากนั้น เครื่อง ProMax ยังสามารถถ่ายภาพรังสีแบบตัดขวาง (Tomography) ซึ่งจะทำให้ทันตแพทย์ทราบปริมาณกระดูกที่แท้จริงของคนไข้ ใน3 มิติ ซึ่ง มีความสำคัญอย่างมากในการวางแผน และรักษาทางทันตกรรมรากเทียม

ข้อดีของการถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอล

  1. ไม่ต้องเสียเวลาในการรอการล้างฟิลม์ เนื่องจากภาพรังสีจะปรากฏบนจอ คอมพิวเตอร์ทันทีหลังการถ่ายภาพรังสี
  2. ลดขั้นตอนในการให้ได้มาซึ่งภาพรังสีโดยรวม ทำให้เกิดความผิดพลาดทางการแสดงผล และการแปลผลที่แม่ยยำขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระบบฟิลม์
  3. ภาพถ่ายรังสีในระบบดิจิตอลสามารถ ถูกปรับค่าความเข้ม ความสว่าง ของภาพเพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดข฿้นระหว่างการถ่ายภาพรังสี เช่น การใช้ปริมาณรังสีที่มาก หรือน้อยเกินไปหรือการที่ผู็ป่วย
  4. อาจมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อย อย่างไรก็ตามภาพรังสีที่ได้จากการถ่าย
  5. ครั้งแรกก่อนการปรับแต่งจะถูกกลับไว้เสมอ
  6. ช่วยในการส่งต่อข้อมูลหรือ การการแชร์ข้อมูลระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย

การฉายรังสีเอ็กซ์ภายในช่องปาก

เครื่องฉายรังสีเอ็กซ์ภายในช่องปากมีระบบการทำงานที่รวดเร็วและไม่ซับซ้อน ซึ่งทันตแพทย์จะสามารถวิเคราะห์แนวทางการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับคนไข้ได้ การฉายรังสีเอ็กซ์ภายในช่องปากด้วยเครื่องจากบริษัท Planmeca จาก ประเทศ Finland นั้นจะช่วยลดอัตราการสัมผัสรังสีของคนไข้ โดยสามารถตั้งเวลาและปริมาณของการฉายรังสีได้

เครื่องเอ็กซเรย์ 3D CTScan

ศูนย์ทันตกรรม บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลเดนทัลเซ็นเตอร์ (BIDC) เป็นคลินิกทันตกรรม รายแรกในประเทศไทยที่ใช้  ProMax 3D CT สแกนตัวล่าสุด Planmeaca ProMax 3D ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บ ข้อมูลให้ครบถ้วนในร่างกายของผู้ป่วย 
          แนวคิด Planmeca ProMax 3D เป็นที่ชาญฉลาดและอเนกประสงค์ ชุดหน่วยเอ็กซ์เรย์ได้รับการออกแบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายวิภาคของผู้ป่วยในรายละเอียกเล็กๆน้อยๆ หน่วยต่างๆ ที่มีในพาโนรามาแบบดิจิตอลลายและการถ่ายภาพ 3 มิติเช่นเดียวกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ถ่ายภาพขั้นสูงเพื่อให้สอดคล้องกับทุกความต้องการเป็นไปได้ในรังสีวิทยาทันตกรรม 
          Planmeca ProMax 3D scan เหมาะสำหรับการถ่ายภาพของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ แนวคิด 3 มิติยังครอบคลุมพื้นที่ที่งอกออกมาทั้งหมดและช่วยในการถ่ายภาพทั้งใบหน้า