การปลูกรากฟันเทียม แบบมีรากฟันทันทีหลังถอนฟัน

ด้วยพัฒนาการด้านเทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปลูก รากฟันเทียม ไททาเนียม ช่วยให้การปลูก รากฟันเทียม แบบทั่วไปสามารถทำเสร็จสิ้นภายในเวลา 2 เดือน

สำหรับบางกรณีที่ผู้เข้ารับบริการมีลักษณะของกระดูกรองรับฟันที่เหมาะสม และสุขภาพช่องปากที่ดี ทันตแพทย์สามารถทำการปลูก รากฟันเทียม แบบทันที ซึ่งหมายความว่า ผู้เข้ารับบริการที่จำเป็นต้องได้รับการถอนฟันที่เสียออกก่อนการปลูก รากฟันเทียม นั้น สามารถปลูก รากฟันเทียม ได้ทันทีหลังการถอน ทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาลง โดยเทคนิคของการปลูก รากฟันเทียม ประเภทนี้อาจเรียกว่า การปลูก รากฟันเทียมแบบมีรากฟันทันทีหลังถอนฟัน หรือ ผู้เข้ารับบริการจะสามารถมี รากฟันเทียม ได้ภายในวันที่ทำการถอนฟันไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสำหรับการปลูก รากฟันเทียม ไททาเนียม

 

การปลูก รากฟันเทียม ไททาเนียม แบบทันทีพร้อม ครอบฟัน

ในบางกรณีที่ผู้เข้ารับบริการมีคุณลักษณะที่เหมาะสม ทันตแพทย์สามารถทำการปลูก รากฟันเทียม พร้อมทำการติดยึด ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา วิธีการปลูก รากฟันเทียม ประเภทนี้เรียกว่า การปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีพร้อม ครอบฟัน ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาทั้งหมดลง

ปัจจุบันวัสดุและอุปกรณ์การปลูก รากฟันเทียม ไททาเนียม ได้รับการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปลูก รากฟันเทียม ไททาเนียม ซึ่งรวมไปถึงเทคโนโลยีทางทันตกรรมเพื่อความสวยงามที่ได้รับการพัฒนาทำให้สามารถติดยึด ครอบฟัน ในการปลูก รากฟันเทียม ไททาเนียม ได้ทันที โดยมีลักษณะที่เหมาะสมกับกระดูกรองรับฟันทั้งบนและล่าง มอบความสวยงามและประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีแก่ผู้เข้ารับบริการ และยังช่วยลดระยะเวลาของการรักษาให้น้อยลงได้อีกด้วย

ข้อดี ของการปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีพร้อม ครอบฟัน

 • สามารถมีฟันสำหรับการใช้งานทันที
 • ให้ความสวยงามและทดแทนฟันที่สูญเสียไปได้ทันที
 • ใช้ระยะเวลาในการรักษาที่น้อยลง

ขั้นตอน ของการปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีพร้อม ครอบฟัน

ขั้นตอนการปลูก รากฟันเทีย มแบบทันทีพร้อมครอบฟันนั้นจะมีขั้นตอนคล้ายคลึงกับการปลูก รากฟันเที่ยม แบบทั่วไป ข้อแตกต่างจะมีเพียงทันตแพทย์จะทำการติด ครอบฟัน หรือ สะพานแบบ ชั่วคราวบน รากฟันเทียม ทันที โดยไม่ต้องรอการสมานตัวระหว่างกระดูกรองรับฟันและ รากฟันเทียม ไททาเนียม

 • การตรวจวินิจฉัย พร้อมการถ่ายเอ๊กซเรย์ เพื่อวิเคราะห์สภาพและกำหนดตำแหน่งของกระดูกรองรับฟันที่ควรทำการปลูก รากฟันเทียม
 • ขั้นตอนการเตรียมบริเวณที่จะทำการปลูก รากฟันเทียม
 • ขั้นตอนการปลูก รากฟันเทียม และการติด ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน แบบชั่วคราว
 • ขั้นตอนการติด ครอบฟัน และ สะพานฟัน แบบถาวร

หมายเหตุ การปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีพร้อม ครอบฟัน อาจไม่สามารถทำได้ในบางกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา

หลังการผ่าตัดเพื่อปลูก รากฟันเทียม ไททาเนียม บนกระดูกรองรับฟัน กระดูกรองรับฟันและเหงือกบริเวณนั้นอาจเกิดการกระทบกระเทือน ก่อให้เกิดอาการปวดบวมในระยะแรก อย่างไรก็ตามผู้เข้ารับบริการสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากเกินไป

ครอบฟัน บน รากฟันเทียม และสุขภาพของช่องปากและฟันของผู้เข้ารับบริการ ยังคงต้องการการดูแลเสมือนฟันแท้ ดังนั้นการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และ การทำความสะอาดอย่างถูกต้องรวมถึงการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเสมอ

คุณลักษณะและปัจจัยสำคัญที่เหมาะสมสำหรับการปลูก รากเทียม แบบทันที และแบบทันทีพร้อม ครอบฟัน

ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการตัดสินเลือกประเภทของการปลูก รากฟันเทียม โดยผู้เข้ารับบริการควรมีคุณลักษณะสำคัญที่เหมาะสมสำหรับการเข้ารับการปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีดังนี้

 1. กรณีที่ผู้เข้ารับบริการมีฟันที่แตก หัก หรือปิ่น ซึ่งสมควรได้รับถอนนั้น ทันตแพทย์อาจแนะนำให้ทำการปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป แต่ในบางกรณีที่ฟันซี่นั้นมีการติดเชื้อหรือการอักเสบบริเวณโดยรอบ การปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีอาจไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากการอักเสบหรือติดเชื้อบริเวณที่จะทำการปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีนั้นอาจส่งผลให้การปลูก รากฟันเทียม นั้นล้มเหลวได้
 2. ในการปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีนั้น ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการรักษาคือ คุณภาพและลักษณะของกระดูกรองรับฟัน ดังนั้นวิธีการรักษาประเภทนี้จึงไม่สามารถทำได้ในผู้เข้ารับบริการทุกคน ขนาด ความหนา และความหนาแน่นของกระดูกรองรับฟัน รวมถึงเทคนิคและวัสดุที่ใช้ จะมีผลต่อความมั่นคงและการยึดตัวของรากฟันเทียมบนกระดูกรองรับฟัน
 3. ผู้เข้ารับบริการควรมีสุขภาพที่ดีรวมถึงการดูแลทำความสะอาดและการเอาใจใส่สุขภาพของช่องปากและฟัน
 4. ลักษณะสำคัญอื่นๆ เช่น สุขภาพของเหงือกที่ดี สภาพของฟันซี่ข้างเคียง รวมถึงลักษณะการสบฟันที่ดี เป็นต้น

ก่อนเข้ารับการรักษา : การได้รับการตรวจวินิจฉัยพร้อมคำปรึกษาจากทันตแพทย์มีความสำคัญเสมอ เนื่องจากจะสามารถได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่เหมาะสม

 

หัวข้อใกล้เคียงและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา

 • การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานฟันการปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งจุดต่อหนึ่งซี่)
 • การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานฟัน
 • การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานฟันแบบทั้งขากรรไกร
 • การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม