รากฟันเทียมแบบ Roxolid

 

Roxolid เป็นรากฟันเทียมที่มีส่วนผสมของ titanium และ zirconium. Roxolid จึงเป็นความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดทางด้านวัสดุศาสตร์ในการผลิตรากฟันเทียม

การผสมของสาร 2 ตัวนี้ทำให้เราสามารถเพิ่ม tensile strength แก่รากฟันเทียมเมื่อเปรียบเทียบกับรากฟันเทียมที่ผลิตจาก pure titanium. Tensile strength ที่สูงขึ้นทำให้เราสามารถผลิตรากฟันเทียมที่มีขนาดเล็กลง เพื่อรองรับแรงของการบดเคี้ยวที่มากกว่าเดิม

ข้อดีของรากฟันเทียมแบบ Roxolid

  • เพิ่มความแข็งแรงให้ตัวรากฟันเทียม ขนาดที่เล็กลงของรากฟันเทียมทำให้ทันตแพทย์สามารถฝังรากเทียมในคนไข้ที่มีกระดูกเหลือน้อย

แผนภูมิข้างล่างแสดง Biomechanical tests สำหรับ fatigue strength ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วัสดุ Roxolid ได้มาตราฐาน ISO 14 801

 

ชนิดของรากฟันเทียมแบบ Roxolid

รากฟันเทียมแบบ Roxolid มีตั้งแต่ขนาด 3.3mm เป็นต้นไป และทั้งหมดมีผิวเคลือบแบบ SLA active

Standard
Standard Plus
Tapered Effect
Bone Level