การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งจุดต่อหนึ่งซี่)

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

  • มีความแข็งแรง
  • การยึดติดอย่างแข็งแรง มั่นคง ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเลือกรับประทานอาหารได้หลากหลาย
  • ช่วยป้องกันการล้มของฟันซี่ข้างเคียงและการเสื่อมสลายของกระดูกรองรับฟัน
  • ทดแทนฟันที่สูญเสียไป ช่วยให้สามารถมีรอยยิ้มที่สวยงาม 
  • เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะยาว สามารถใช้งานแทนฟันได้อย่างถาวร
  • ช่วยรักษาฟันแท้ที่มีสภาพดีอยู่ โดยไม่ต้องสูญเสียเนื้อฟันในการทำสะพานฟัน
  • ลดปัญหาฟันผุ เนื่องจากครอบฟันบนรากฟันเทียมไม่สามารถผุได้
  • ช่วยแก้ปัญหาการสบฟันที่ผิดปกติได้

ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบเดี่ยว

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมเป็นหนึ่งในทางเลือกในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป ในการรับบริการควรเข้าพบทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำถึงวิธีการรักษาที่เหมาะสม

ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบเดี่ยว

1: ก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและการถ่ายเอ๊กซเรย์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

2: ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียม

ทันตแพทย์จะทำการผ่าตัดเล็กบริเวณเหงือกเพื่อที่จะฝังรากฟันเทียมไททาเนียม *แล้วจึงทำการติดครอบฟันแบบชั่วคราวให้แก่ผู้เข้ารับบริการเพื่อให้สามารถมีฟันใว้ใช้งาน หลังจากนั้นทันตแพทย์จะรอให้กระดูกขากรรไกรสมานกันกับรากฟันเทียมซึ่งใช้เวลาโดยประมาณ 2-3 เดือน เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่รากฟันเทียม

* หมายเหตุ ในบางกรณีอาจไม่เหมาะสมที่จะทำการติดครอบฟันแบบชั่วคราว ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์และสภาพความแข็งแรงของกระดูก

3: ขั้นตอนการติดครอบฟัน

ขั้นตอนสุดท้าย หลังจากที่รากฟันเทียมไททาเนียมได้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรโดยสมบูรณ์แล้ว ทันตแพทย์จะทำการติดยึดครอบฟันแบบถาวรเพื่อสามารถใช้แทนฟันที่สูญเสียไป

4: ผลลัพธ์

ฟันซี่ใหม่ที่ทดแทนฟันแท้ทีสูญเสียไป และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าได้กับฟันที่แท้จริงตามธรรมชาติและระยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนาน ทั้งนี้การดูแลรักษาที่ถูกต้องมีความสำคัญต่ออายุการใช้งานและสุขภาพของปากและฟันที่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Nobel Biocare