บริการทันตกรรมจัดฟัน
 

ทันตกรรมจัดฟัน

 

ทันตกรรมจัดฟัน ประเภทการจัดฟัน เป็นทันตกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน เนื่องจากฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อรูปหน้า ประสิทธิภาพและวิธีการบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน ซึ่งปัญหาต่างๆที่ควรเข้ารับการดัดฟันมีดังนี้

ฟันเก (Over Crowding) | ภาวะสบลึก (Deep overbite) | ภาวะสบเปิดหรือการสบฟันหน้าไม่สนิท (Open bite) | ขากรรไกรบนยื่น (Overjet) | ขากรรไกรล่างยื่น (Under-bite) | การสบฟันแบบไขว้ (Cross-bite Occlusion) | ช่องว่างระหว่างฟัน

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดฟัน จะมีความสามารถออกแบบ วางแผนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของฟันให้สามารถเลื่อนมายังตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจึงสามารถมีฟันที่เรียงอย่างสวยงาม และประสิทธิภาพด้านการบดเคี้ยวอีกด้วย ประเภทการจัดฟันมี ดังนี้

 


 

ประเภทการจัดฟันที่ให้บริการ

 

 

จัดฟันใส

การจัดฟันใส จัดฟันถอดได้

จัดฟันใส Invisalign / Clear Aligner เป็นการดัดฟันแบบใส ที่สามารถถอดออกได้ สามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟัน ให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม โดยไม่ต้องทำการติดยึดวัสดุใดๆ บนฟัน ง่ายต่อการทำความสะอาด

การจัดฟันดามอน

การจัดฟันดามอน

เป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือที่ออกแบบโดยนำข้อดีของเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ และเครื่องมือจัดฟันแบบเซรามิก มารวมกันโดยได้ออกแบบเครื่องมือที่มีแรงเสียดทานน้อย ทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น ช่วยลดระยะเวลาการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

จัดฟันชนิดโลหะ

การจัดฟันชนิดโลหะ

การดัดฟันแบบโลหะธรรมดา เป็นวิธีการดัดฟันที่นิยมใช้มานาน โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาขนาดของวัสดุที่ใช้ให้มีขนาดเล็กลง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และให้ความรู้สึกสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยอีกทั้งมียางสีต่างๆให้เลือกมากมาย

 

 

การจัดฟันชนิดสีเหมือนฟัน

การจัดฟันชนิดสีเหมือนฟัน

การดัดฟันแบบสีเหมือนฟัน วัสดุที่ใช้ในการดัดฟันได้รับการพัฒนามากขึ้น ช่วยให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้สนใจ โดยนอกเหนือจากใช้วัสดุโลหะแบบทั่วๆไป ในการดัดฟันแบบติดแน่น ปัจจุบันได้มีวัสดุสีเหมือนฟันที่ช่วยให้วัสดุในการดัดฟันเป็นที่สังเกตเห็นได้น้อยลงด้วย

การดัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ

การจัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ

การจัดฟันด้านใน STb light lingual เป็นการติดเครื่องมือด้านหลังฟัน ช่วยให้มองไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน การดัดฟันประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันผิดปกติ แต่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นเครื่องมือดัดฟัน 

เครื่องมือคงสภาพฟัน

เครื่องมือคงสภาพฟัน Retainer

Retainer เครื่องมือคงสภาพฟัน เป็นเครื่องมือที่สามารถถอดออกได้ เริ่มใช้หลังจากดัดฟันเสร็จแล้ว เพื่อช่วยให้ฟันคงอยู่ตำแหน่งเดิม ไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัว และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันที่มีความผิดปกติเล็กน้อยได้ในบางกรณีน้อยลงด้วย

 


 

ทันตกรรมทั่วไป

สัญญานเตือน! อาการที่บ่งบอกว่าควรจัดฟัน

 • การหลุดของฟันน้ำนมที่เร็วหรือช้าผิดปกติ
 • ความลำบากในการกัดหรือบดเคี้ยว
 • การหายใจทางปาก
 • กรณีมีฟันซ้อน เก หรืออยู่บนผิดตำแหน่ง
 • กรณีที่มีเสียงของขากรรไกรหรือมีการเลื่อนของขากรรไกร
 • การกัดเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มบ่อยๆ
 • การสบฟันที่ผิดปกติหรือไม่สามารถสบฟัน
 • กรณีมีขากรรไกรและฟันที่ผิดปกติ ไม่เหมาะกับรูปหน้า
ทันตกรรมเพื่อความงาม

ประโยชน์ของการดัดฟันในวัยเด็ก

การเข้ารับคำปรึกษาด้านการดัดฟันตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจน และสามารถเริ่มการรักษาเมื่อถึงวัยอันสมควร

 • ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดและควบคุมการเติบโตของกระดูกขากรรไกร
 • ช่วยให้สามารถกำหนดความกว้างของแนวฟันได้
 • ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดตำแหน่งที่ต้องการให้ฟันแท้ขึ้นได้
 • ช่วยแก้ปัญหาการกลืนน้ำลายหรือการออกเสียงที่ผิดปกติ
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง
 • ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาฟันคุด

 

คุณหมอจัดฟัน

 

 

จัดฟันใส

ทพญ. ยิ่งมณี เจิมธเนศ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK
การจัดฟันดามอน

ทพญ. วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Certificate in Orthodontics, Case Western Reserve University, USA
 • Master of Science in Dentistry, Case Western Reserve University, USA
 • Craniofacial Orthodontic Fellowship, Rainbow Babies and Children's Hospital, USA
 • Diplomate American Board of Orthodontics.
จัดฟันชนิดโลหะ

ผศ.ทพ. สมชัย มโนพัฒนกุล

 • DDS. (Honours), Mahidol University
 • Grad. Dip. (Periodontics) Chulalongkorn University
 • MSDc., Orthodontics, The University of Queensland, Australia
 

 

 


 

จัดฟันใส

ทพญ. วนัสนันท์ กาวดิลก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
การจัดฟันดามอน

ทพญ.ปณิชา วีระญาณนนท์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University of Hong Kong
 • M Orth. RCSEd (Orthodontic)
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดฟันชนิดโลหะ

ทพญ. อภิญญา ตันติสิริวัฒน์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., of Clinical Dentisty in Orthodontics University College of London
 • Certificate of MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute

 


 

จัดฟันใส

ทพญ. วิรยา มงคลสวรรค์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Master of Philosophy (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Lingual Orthodontics, Australasian Society of Lingual Orthodontists.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Incognito™ Appliance System, Australia.
การจัดฟันดามอน

ทพ. อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ

 • DDS., (first class honours) Mahidol University
 • Master of Clinical dentistry in Orthodontics, University College London.
จัดฟันชนิดโลหะ

ทพญ. อัญชลิกา สงวนดีกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัย ทันตแพทยสภา

 

 


 

จัดฟันใส

ทพญ. ฐาปนี วงศ์ทองเหลือ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, New York University , USA
การจัดฟันดามอน

ทพ. ทัพพ์ฐิภูม ธันวารชร

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
จัดฟันชนิดโลหะ

ทพ.ดร. ไอริน ศิริสุนทร

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • MSc., (Periodontology),มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • PhD., Clinical Certificate in Orthodontics and Dentofacial Orthopedics Nagasaki University, Japan
 • Clinical Fellow in Craniofacial Orthodontics, Yale Craniofacial Center, Yale University, USA
 • Research Fellow in Craniofacial Orthodontics, Yale Craniofacial Center, Yale University, USA

 


 

จัดฟันใส

ทพญ. สุธาภา ศรีอรุโณทัย

 • ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย DDS., MSc.,,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยDDS., Srinakharinwirot University
การจัดฟันดามอน

ทพ. รังสิ ถาวรรังกูร

 • MSc.,Orthodontices Chulalongkorn University่
จัดฟันชนิดโลหะ

ทพ. ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม

 • Certificate in Residency training in Department of Craniofacial Orthodontics, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan
 • Msc in Craniofacial Orthodontics, Chang Gung University, Taiwan

 

 


 

จัดฟันใส

ทพญ.ดร. คงขวัญ เมคาอภิรักษ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, Tokyo Medical and Dental university
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Tokyo Medical and Dental university
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดฟันดามอน

ทพ. พรศักดิ์ ตันตาปกุล

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่, Taiwan
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่, Japan
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University of London, UK
จัดฟันใส

ทพญ. อัญชลี แพทยังกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน University of Sydney

 


 

การจัดฟันดามอน

ทพญ.อัจฉริยา ตั้งจิตตรง

 • ปริญญาโท จัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 • วุฒิบัตร Residence Programme มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Thai Board of Orthodontistจากราชวิทยาลัย ทันตแพทยสภา

 

 

 

 

 

คำถามเกี่ยวกับการจัดฟัน

คำถาม

โดยทั่วไปคนไข้ควรจะรับการรักษาทางทันตกรรมดัดฟัน เมื่อไร?

คำตอบ

การรักษาทางทันตกรรมดัดฟัน เมื่ออายุเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับปัญหาต่อไปนี้

1) หากมีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรบน-ล่าง ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามต่อไป


2) หากมีความผิดปกติในการเรียงตัวของฟัน เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งถ้าทิ้งไว้ จะทำให้มีผลต่อพัฒนาการ ของกระดูกขากรรไกร และฟันข้างเคียง และการแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวสามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่เมื่อเริ่มพบเห็น ความผิดปกติ


3) หากคนไข้มีอุปนิสัย (Oral habit) ที่ผิดปกติบางประการที่มีผลต่อพัฒนาการของกระดูกและฟัน เช่น การกลืนที่ผิดปกติ การกัดริมฝีปากและเล็บ การดูดนิ้ว การหายใจทางปาก ก็ควรจะเริ่มให้การบำบัดรักษาอุปนิสัยที่ผิดปกติดังกล่าว ตั้งแต่ในระยะแรกที่ตรวจพบ

คำถาม

ในกรณีที่ทันตแพทย์ดัดฟันเห็นว่าคนไข้มีความจำเป็นต้องรับการบำบัดรักษา ตั้งแต่ในวัยเด็ก แต่คนไข้ละเลยและมาขอรับการบำบัดรักษาตอนโตจะเกิดผลเสียใด ๆ หรือไม่ ?

คำตอบ

ผลที่อาจเกิดขึ้นมีหลายประการ ดังนี้

1) ความผิดปกติมีความรุนแรงมากขึ้น จนทำให้เกิดความยากลำบากในการบำบัดรักษา หรือในบางรายมีความจำเป็นต้องใช้การผ่าตัดขากรรไกรเข้าร่วมกับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมดัดฟัน


2) ผลของการบำบัดรักษาอาจไม่ได้ผลดีเท่ากับการบำบัดรักษาที่เริ่มต้นเมื่อวัยเด็ก


3) การบำบัดรักษาช่วงที่เด็กเข้าสู่วัยรุ่น อาจจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า

คำถาม

คนไข้ที่มาขอรับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมดัดฟันจำเป็นต้องถอนฟันเพื่อการดัดฟันหรือไม่ ?

คำตอบ

การบำบัดรักษาทางทันตกรรมดัดฟันจำเป็นต้องถอนฟันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตรวจพิเคราะห์ของทันตแพทย์ดัดฟัน แต่โดยทั่วไปคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกมากหรือฟันยื่นมากมักจะมีแนวโน้มที่จะต้องถอนฟัน

คำถาม

เครื่องมือที่ใช้ในการดัดฟันมีกี่ชนิด และคนไข้สามารถเลือกเครื่องมือในการบำบัดรักษาได้หรือไม่ ?

คำตอบ

เครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดรักษาทางทันตกรรมดัดฟันแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประการ คือ

 

เครื่องมือชนิดติดแน่น ซึ่งจะเป็นโลหะที่ติดอยู่บนซี่ฟัน ตลอดช่วงเวลาของการบำบัดรักษา และ

เครื่องมือชนิดถอดได้ ซึ่งคนไข้สามารถถอดออกและใส่ได้เอง ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดก็จะให้ผลในการบำบัดรักษาที่แตกต่างกัน การใช้เครื่องมือชนิดใด ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของทันตแพทย์ดัดฟันถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของเครื่องมือแต่ละชนิด

คำถาม

ระยะเวลาที่ใช้ในการดัดฟันนั้นนานเท่าใด ?

คำตอบ

ขึ้นอยู่กับ ความผิดปกติที่ต้องการแก้ไขและความร่วมมือของคนไข้ หากคนไข้ให้ความร่วมมือดีผลการบำบัดรักษาก็จะออกมาดีและใช้ระยะเวลาสั้น แต่การรักษาโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี

คำถาม

ระหว่างการรักษาคนไข้จะต้องไปพบทันตแพทย์ดัดฟันบ่อยเพียงใด ?

คำตอบ

โดยทั่วไปคนไข้จะต้องไปพบทันตแพทย์ดัดฟัน ทุก 3-5 สัปดาห์ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงของการบำบัดรักษา

คำถาม

ในการดัดฟันจะมีผลทำให้ฟันผุง่ายขึ้นหรือไม่ ?

คำตอบ

ฟันที่ได้รับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมดัดฟันก็เหมือนฟันปกติทั่วไป ซึ่งหากทำความสะอาด อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะผุ

คำถาม

ในระหว่างดัดฟันจะต้องมีการดูแลความสะอาดเป็นพิเศษใดๆ หรือไม่ ?

คำตอบ

โดยทั่วไปมักจะแนะนำให้คนไข้ดัดฟันแปรงฟันและทำความสะอาดฟันหลังอาหารทุกมื้อ
ในกรณีที่ใช้เครื่องมือชนิดถอดได้ ก็ให้ทำความสะอาดเครื่องมือด้วยยาสีฟันและแปรงสีฟันร่วมด้วย นอกจากนี้ก็ควรงดเว้นอาหารรสหวานจัด หรือติดฟัน ในรายที่ใช้เครื่องมือ ชนิดติดแน่น ควรงดเว้นอาหารกรอบและแข็ง เช่น ถั่วต่างๆ , น้ำแข็ง เพราะมีโอกาสที่จะทำให้เครื่องมือ ที่ติดอยู่กับฟันหลุดออก อันจะมีผลให้ การบำบัดรักษายุ่งยากและไม่ได้ผลเท่าที่ควร

คำถาม

ในการดัดฟันนั้นเจ็บมากน้อยเพียงใด ?

คำตอบ

ทุกครั้งที่มีการปรับหรือเปลี่ยนลวดที่ใช้ในการดัดฟัน คนไข้จะรู้สึกตึง หรือเจ็บบ้าง ในช่วงสัปดาห์แรก ของการปรับเปลี่ยนลวดดัดฟัน แต่หากรู้สึกเจ็บปวดรุนแรงผิดปกติควรกลับไปพบทันตแพทย์ดัดฟันผู้ให้การบำบัดรักษาทันที

คำถาม

ค่าใช้จ่ายในการดัดฟันนั้นแพงหรือไม่ ?

คำตอบ

ค่าใช้จ่ายในการดัดฟันนั้น จะแตกต่างกันไปบ้างขึ้นกับชนิด ของการบำบัดรักษา และระยะเวลาในการบำบัดรักษา ทั้งนี้คนไข้ควรสอบถาม และตกลงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด และวิธีในการชำระค่าใช้จ่ายจากทันตแพทย์ดัดฟันผู้ให้การบำบัดรักษา ก่อนที่จะเริ่มต้นการบำบัดรักษาให้การบำบัดรักษาทันที

ข้อมูลถาม-ตอบ เกี่ยวกับการดัดฟัน มาจากเวบไซต์ของสมาคมทันตแพทย์ดัดฟันแห่งประเทศไทย