ทันตกรรมแบบทั่วไป

ทันตกรรมแบบทั่วไปจะหมายถึง การตรวจสภาพช่องปากและฟัน การทำความสะอาดและการรักษาสภาพเหงือกและฟัน เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีและสามารถมีอายุการใช้งานได้นานๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

  • การตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม
  • การขูดหินปูนและขัดฟัน
  • การอุดฟัน
ทันตกรรมแบบทั่วไป   ทันตกรรมแบบทั่วไป   ทันตกรรมแบบทั่วไป

 

 

 

การตรวจวินิจฉัยโรค

การตรวจวินิจฉัยเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งสำหรับทันตกรรมสมัยใหม่ เพื่อการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมาก

การขูดหินปูนและขัดฟัน

การขูดหินปูนเป็นวิธีการทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยกำจัดคราบหินปูนที่ติดบนผิวฟันซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ ส่วนการขัดฟันจะช่วยให้ฟันกลับมาเงางามได้ดังเดิม

การอุดฟัน

การอุดฟันเป็นส่วนหนึ่งของทันตกรรมแบบทั่วไปที่เป็นที่รู้จักกันดี โดยจะเป็นการกรอบริเวณที่ผุออกแล้วจึงทำการอุดด้วยทันตวัสดุ เช่น วัสดุ อมัลกัม วัสดุเรซินสีเหมือนฟัน หรือ ในกรณีที่มีขนาดใหญ่มากๆ อาจจำเป็นต้องทำการอุดด้วยการทำ Inlays & Onlays