จัดฟันใส invisalign

 

จัดฟันใส invisalign

 

จัดฟันใส invisalign

จัดฟันใส invisalign หรือ จัดฟันแบบใส เครื่องมือแบบใหม่ในการจัดฟัน ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟัน ให้มีความสวยงามและเหมาะสมได้โดยไม่ต้องติดเครื่องมือ การจัดฟันชนิดนี้จะมีความใส และสามารถถอดออกได้เมื่อต้องการ โดยทันตแพทย์จะทำการเปลี่ยนเครื่องมือ ให้ตามแผนการรักษา

 

ขั้นตอนการจัดฟันแบบใส

ขั้นตอนการจัดฟันแบบใส

คุณหมอที่มีความรู้ด้านการจัดฟันใส Invisalign จะทำการตรวจและวางแผนการรักษา รวมถึงการเอ๊กซเรย์และการพิมพ์ปากเพื่อการรักษา...

หมายเหตุ การจัดฟันแบบใส Invisalign ไม่สามารถทำได้ในทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และดุลยพินิจของทันตแพทย์จัดฟันผู้รักษา และควรรับการรักษาโดยทันตแพทย์จัดฟันใส invisalign certified orthodontist โดยเฉพาะ

ข้อดีของการจัดฟันใส Invisalign

  • ไม่ต้องติดเหล็กดัดฟัน ลดความยุ่งยากในการจัดฟัน
  • ไม่เป็นที่สะดุดตา เพราะ invisalign มีความใสทำให้มองเห็นได้ยาก
  • สามารถถอดออกได้ ง่ายต่อการทำความสะอาด และรับประทานอาหาร
  • เศษอาหารและคราบสกปรกไม่ติดฟัน ช่วยลดสาเหตุของฟันผุ
  • การเรียงตัวของฟันที่เหมาะสม และถูกต้องช่วยให้มีสุขภาพเหงือกที่ดี

 

จัดฟันแบบใส ดีไหม

 

จัดฟันใส Invisalign Full

จัดฟันใส Invisalign Full

จัดฟันใส Invisalign Full เป็นการจัดฟันใสสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกค่อนข้างมาก และยังไม่เคยจัดฟันมาก่อน การจัดฟันใสแบบ Invisalign Full ต้องใช้เครื่องมือจัดฟันใสตั้งแต่ 15 คู่ ขึ้นไป ใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 1-2 ปี

จัดฟันใส Invisalign Lite

จัดฟันใส Invisalign Lite

จัดฟันใส Invisalign Lite เป็นการจัดฟันใสสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกไม่มากนัก และใช้เครื่องมือจัดฟันใสตั้งแต่ 8-14 คู่ ใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี

 

จัดฟันใส Invisalign Teen

จัดฟันใส Invisalign Teen

จัดฟันแบบใส Invisalign Teen เป็นการจัดฟันสำหรับวัยรุ่น เครื่องมือจัดฟันใสชนิดนี้จะพิเศษกว่าเครื่องมือจัดฟันใสชนิดอื่น บนเครื่องมือจะมีสีเพื่อวัดความถี่ในการใสเครื่องมือจัดฟันด้วย เพื่อสะดวกต่อการตรวจเช็ค จำนวนเครื่องมือจัดฟันและระยะเวลาในการจัดฟันทางทันตแพทย์จะแจ้งให้ทราบหลังจากตรวจอีกครั้ง

จัดฟันใส Invisalign i7

จัดฟันใส Invisalign i7

จัดฟันใส Invisalign i7 เป็นการจัดฟันใสสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกเพียงเล็กน้อย หรือเคยจัดฟันมาแล้วแต่ฟันกลับมาซ้อนเก ซึ่งการจัดฟันใสแบบInvisalign i7 นี้จะใช้เครื่องมือจัดฟันไม่เกิน 7 คู่ ใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 6 เดือน

 

รีวิวประสบการณ์ การจัดฟันแบบใส

 

รีวิว จาก คุณทรายจัดฟัน invisalign กับทพญ.ยิ่งมณี เจิมธเนศ

รีวิวจัดฟันแบบใส invisalign กับทันตแพทย์หญิง วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล

 

รีวิว จัดฟันแบบใสกับคุณวิศรุจย์

รีวิวจัดฟันใส อินวิสไลน์ กับคุณสรัลวลัย

 

คุณหมอจัดฟันใส invisalign

 

ทพญ.ดร. คงขวัญ เมฆาอภิรักษ์

ทพญ.ดร. คงขวัญ เมฆาอภิรักษ์

ทันตแพทย์จัดฟัน

 
ทพญ. วนัสนันท์ กาวดิลก

ทพญ. วนัสนันท์ กาวดิลก

ทันตแพทย์จัดฟัน

 
ทพญ. ยิ่งมณี เจิมธเนศ

ทพญ. ยิ่งมณี เจิมธเนศ

ทันตแพทย์จัดฟัน

 
ทพญ. วิรยา มงคลสวรรค์

ทพญ. วิรยา มงคลสวรรค์

ทันตแพทย์จัดฟัน

 

 

ทพ. อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ

ทพ. อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ

ทันตแพทย์จัดฟัน

 
ทพญ. วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล

ทพญ. วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล

ทันตแพทย์จัดฟัน

 
ทพญ. ฐาปนี วงศ์ทองเหลือ

ทพญ. ฐาปนี วงศ์ทองเหลือ

ทันตแพทย์จัดฟัน

 
ทพ.ดร. ไอริน ศิริสุนทร

ทพ.ดร. ไอริน ศิริสุนทร

ทันตแพทย์จัดฟัน

 

 

ทพญ. สุธาภา ศรีอรุโณทัย

ทพญ. สุธาภา ศรีอรุโณทัย

ทันตแพทย์จัดฟัน